وبلاگ ارزان مبله

اجاره آپارتمان و سوئیت مبله ارزان در تهران

اسرار نهفته دخمه زرتشتیان در یزد

اسرار نهفته دخمه زرتشتیان در یزد

اگر دوست دارید به دنیای مردگان قبل از اسلام مسافرت نمایید و با اسرار آن‌ها طولانی تر آشنا گردید، بایستی خصوصی به یزد بزنید. دخمه زرتشتیان یزد یکی آن مکان های اسرار آمیز میباشد که پس از گذشت سالیان بدور هنوز هم آداب و رسوم و سبک معماری خاصش را حفظ نموده است.

 

قبلی از آشنایی با دخمه زرتشتیان اولیه خوب میباشد بدانید دخمه چه است. دخمه ها در واقع بناهایی از متاع آجر ناپخته میباشند که در زمانه های قدیم کاربرد بسیار داشته اند. به عنوان مثال از آنها تحت عنوان مکانی برای انجام مراسم فقهی و مذهبی پس از فوت فرد استفاده می شده‌است. زرتشتیان هم از دوره های قدیم تا همین چند دهه پیش، طبق سنت، امواتشان را بعداز انجام مراسم مختص با آداب معین، درون این دخمه ها می گذاشتند.

اسرار نهفته دخمه زرتشتیان در یزد

این دخمه ها یا به طور طبیعی ساخته می شده اند و یا این که بوسیله آدم ها به دست ساز می شده اند و تمامی ی آن‌ها در طول قرار داشته اند تا پرندگانی مثل کرکس راحت تر بتوانند به لاشه دسترسی داشته باشند. آن‌گاه، استخوان های این افراد در داخل چاه نهاده می شده‌است تا از آلودگی خاک جلوگیری شود.

اسرار نهفته دخمه زرتشتیان در یزد

نام دیگر دخمه زرتشتیان یزد

برج خاموشان و یا این که برج سکوت میباشد که در ۱۵ کیلومتری شهر یزد، در حوالی ناحیه ی صفائیه و روی یک کوه نادر طول قرار گرفته میباشد. پس از رسیدن به این ناحیه، با ۲ عمارت روبرو میشوید که یکی‌از آن‌ها سابق خیس از دیگری میباشد.

 

زرتشتیان در آن دوران دخمه ها را عملکرد می کردند تا در روستاها و مناطق بیرون سکونت بسانزد تا حتی وزش باد، کمی از آلودگی این دخمه ها را به شهر نبرد.

اسرار نهفته دخمه زرتشتیان در یزد

در مورد درون این دخمه باید بیان کرد که سقفی گرد و گنبدی صورت دارد که سرتاسر آن با تخته های سنگ پوشیده شده‌است. این دخمه ها دارای تقسیم بندی هم می‌باشند و به سه بخش مردانه، زنانه و طفل گانه تقسیم بندی می‌شوند. انتهای دخمه که به دیوار چسیده میباشد، مخصوص مردها، دایره ی میانی مخصوص زن ها و و نوار آن گاه هم مخصوص بچه ها بوده میباشد. در میانه این مکان هم چاه بسیار بزرگی موجود هست که در واقع به عبارتی محل دفن استخوان ها بوده میباشد. در این بین، دو دخمه از سایر مشهورترند.

دخمه ی دیرین خیس، مانکجی هاتریا نام دارد که مرتبط با فردی زرتشتی ولی با اصالت هندی بوده و دخمه ی دو‌مین که به دخمه گلستان معروف میباشد، به زمانه قاجار بر میشود. در ضلع شمالی این کوه نادر طول که دخمه ها روی آن قرار دارا‌هستند و به کوه دخمه پر اسم و رسم میباشد، چندین ساختمان خشتی و گلی دیگر هم موجود است که عمر آنها به زمان صفویه بر می‌گردد و در آن زمانه از آنها تحت عنوان ساختمان های رفاهی استعمال می شده‌است.

اجاره خانه مبله در تهران