وبلاگ ارزان مبله

اجاره آپارتمان و سوئیت مبله ارزان در تهران

سی سه پل اصفهان

سی سه پل اصفهان

سی سه پل اصفهان, پلی است با ۳۳ دهانه , ۲۹۵ متر ارتفاع و ۱۴ متر پهنا بر روی زاینده رود اصفهان . این پل به اسم «الله وردی خان» نیز معروف است . این پل , خیابان چهارباغ عباسی را به چهارباغ بالا وصل می نماید . که در ادامه با ایرانگردی سایت ارزان مبله همراه با ما باشید .

نامهای سی سه پل اصفهان

این پل را بنامهای : پل شاه عباسی – پلاللهوردیخان – پل جلفا – پل چهل چشمه – پل سی و سه چشمه خوانده‏اند و وجه تسمیه هر کدام چنین است : ۱ – پل پادشاه عباسی از آن جهت گویند که پادشاه عباس اول امر بنای آن را داده است و زیرا بمباشرت و اهتمام اللهوردیخان تشکیل‌شده به پل اللهوردیخان معروف شده و از نظر این‌که معبر مردمان به جلفا بوده آن را پل جلف نیز گفته‏اند و چون در ابتداء چهل چشمه داشته پل چهل چشمه و فعلا سی و سه چشمه داراست به پل سی و سه چشمه اشتهار داراست .

تاریخچه سی و سه پل / و اطلاعات دیگر

سی و سه پل , بنایی مستحکم است که توسط الله وردیخان اوندیلادزه گرجی , سردار مشهور شاه عباس , تاسیس شده است . برخی از گرجی تبارها بر این عقیده اند که زیرا حروف الفبای گرجی سی و سه کلام داراست و الله وردیخان از تبار گرجی ها بوده این پل هم سی و سه دهانه دارد اما این نظریه کاملا رد شده به دلیل آنکه در بالا پل ۴۰ دهانه داشته است .

ااز سوی دیگر کارشناسان عدد صد و سی و سه را مرتبط با آناهیتا ( الهه آب ) می‌دانند و معتقدند این پل هم مثل بیشتر بنا های آبی رنگ و پل ها نمادی از آناهیتا می‌باشد .
در طول سلطان عباس , پلان دارای اهمیت شهر اصفهان , چهار باغ بود که از دو محور عمود بر نیز تشکیل می‌شد

در آن زمان این پل ۴۰ دهانه داشت البته به مرور زمان با کشت درختان و انحراف آب برخی از آنان متروک شدند . در سال ۱۳۳۰ مصطفی خان مستوفی , شهر دار اصفهان , زمین ها اطراف پل را آزاد می نماید و بعداز باز کردن مجرای عبور آب , دیواری سنگی را در سمت شمال آن بوجود می‌آورد که هنوز اثرها آن مشهود است . اجاره خانه روزانه در تهران

در منابع گوناگون , سالیان متفاوتی را برای بنای سی و سه پل متن اند البته برای بررسی دقیقتر آن خوب تر است به گشت و گذار کوچکی در مورخ بپردازیم . همگی شواهد جانور نشانه بر این مقاله است که در سال ۱۰۱۸ و در حین برگزاری جشن گلریزان در حضور سلطان عباس این پل وجود داشته البته با بازگشت به سالیان قبل و بررسی اسناد بدین سود می رسیم که سال اتمام فعالیت پل در منابع متفاوت , یکسان نیست . اجاره روزانه خانه در تهران

مثلا اسکندربیک ترکمان , که منشی تالیف کننده کتاب عالم آرای عباسی در مورخ صفویان از زمان تاسیس این سلسله تا مرگ فرمان روا عباس یکم می‌باشد در اتفاق ها سال ۱۰۱۱ هجری قمری چنین آورده است : اجاره خانه مبله در تهران
در انتهای خیابان , باغی بزرگ و بزرگ , پست و بلند , خیر طبقه جهت مختص پادشاهی طرح انداخته بباغ عباس آباد موسوم گردانیدند و پل خوب مشتمل بر چهل چشمه به نحوه خاص , در میان گشاده که در هنگام سرکشی آب مجموعاَ , یک چشمه به حیث در می‌آید, قرار دادند که بر زاینده رود بسته شده هر دو خیابان بیکدیگر اتصال یابد .

اجاره خانه مبله در تهران