وبلاگ ارزان مبله

اجاره آپارتمان و سوئیت مبله ارزان در تهران

موزه حشرات هایک میرزایانس تهران

موزه حشرات هایک میرزایانس تهران - تهرانگردی ارزان مبله

موزه میرزابانس تهران

اگر شما اهل علم پژوهانی میباشید موزه حشرات هایک میرزایانس که علاقمند به انجام پروژه هایی مثل پروانه ها را بشناسیم یا این که تنوع زیستی هستید , در شرایطی‌که قصد دارید با حشره شناسی و رده بندی آنها آشنا گردید , حتماً به  موزه حشره ها هایک میرزایانس  سری بزنید که با بخش تهرانگردی سایت ارزان مبله همراه باشید

شناسایی بیشتر موزه حشره شناسی موزه هایک میرزابانس تهران

موزه های جان دار شناسی , گیاه شناسی و ارگانیک از مهم‌ترین ابزارهای مطالعات فونی و تکاملی جانداران و انقراض یافته به شمار می‌آیند . سوای این موزه ها شناسایی فون و فلور حوزه‌ , پراکنش نوع ها , مطالعات اکولوژیک و بیو جغرافی , مطالعه ارتباط ها تکاملی و سابق شناسی و علی الخصوص مطالعات مرتبط با اشکال مضر کشاورزی ساکن و وارد شده قابلیت و امکان پذیر نمی‌باشد .

( موزه حشره ها هایک میرزایانس ( متعلق به مؤسسه پژوهش ها گیاه طبی کشور , اداره تحقیقات , آموزش و ترویج کشاورزی با بیشتراز چهار میلیون مثال حشره , تنها منبع قانونی شناسایی و جایگاه بندی حشره‌ها و بی نیاز ترین موزه موجود شناسی کشور ایران است .
این موزه در سال ۱۳۲۴ به صورت آزمایشگاهی کوچک در وزارت کشاورزی تأسیس شد . در سال ۱۳۴۱ با تأسیس مؤسسه با اسم ( انستیتو بازنگری آفات و بیماری های گیاهی ( به‌این مؤسسه انتقال یافت و چندی بعد از آن در بخش پژوهش ها مقام بندی حشره ها متمرکز شد .

در سال ۱۳۴۷ طرح ملی و مستمر ( گردآوری , ارزیابی و شناسایی فون حشره ها ایران ( ثبت شد که مأموریت های انجام یافته در چارچوب این طرح منجر غنای موزه و دستاوردهای علمی بعدی آن شد .
( موزه حشره ها هایک میرزایانس ( با عملکرد مهندس هایک میرزایانس بنیانگذاری شد که بعداز درگذشت وی در سال۱۳۷۸ , به سفارش وزیر کشاورزی وقت , موزه به اسم ایشان نامگذاری شد . شادروان میرزایانس طی سال‌ها همت و کوشش پیگیر و خستگی ناپذیر خویش به گردآوری , محاسبه و شناسایی فون حشره ها ایران پرداخت و در این خصوص از یاری های بی دریغ همکارانش برخوردار بود . اجاره روزانه سوئیت ارزان در تهران

دسترسی موزه موزه هایک میرزابانس تهران

برای بازید از “موزه هایک میرزابانس” به این آدرس: تهران-بزرگ گذرگاه چمران- خیابان تابناک- بنیاد-نهاد-سازمان تحقیقات رده بندی حشرات، مراجعه نمایید.

همچنین جهت انسجام با روابط عمومی بنیاد-نهاد-سازمان تحقیقات گیاه پزشکی مملکت تقسیم تحقیقات رده بندی حشرات با شماره تلفن ۲۲۴۰۱۲۴۲ تماس حاصل فرمائید و نامه تقاضا بازدید را به شماره ۲۲۴۰۲۵۷۰ فکس کنید.

اجاره خانه مبله در تهران ( کسب امتیاز )