وبلاگ ارزان مبله

اجاره آپارتمان و سوئیت مبله ارزان در تهران

نارین قلعه (یزد)

نارین قلعه یزد

نارین قلعه یا این که كهندژ در شهر باستانی میبد بر فراز تپه ای بلند بنا شده و بر همه ‌شهر میبد و پیرامون آن دید داراست . كهندژ یا قهندژ اسم دژهای كهنی است كه ابتدا پیدایش شهرها سازه گردیده اند . این دژها در پیش از اسلام و بیشتر در دوران ماد , هخامنشی و اشكانی تشکیل شده و بناهایی تك و پر تراكم بودند كه بر فراز تپه‌های ارگانیک یا این که تصنعی و مصنوعی می‌ساختند . که در ایرانگردی سایت ارزان مبله با ما باشید .

نارین قلعه یا این که كهندژ در شهر باستانی میبد بر فراز تپه ای بلند سازه شده و بر همه ‌شهر میبد و پیرامون آن دید داراست . كهندژ یا این که قهندژ اسم دژهای كهنی است كه ابتدا بروز شهرها سازه گردیده اند .

این دژها در پیش از اسلام و بیشتر در دوران ماد , هخامنشی و اشكانی درست شده و بناهایی تك و لبریز تراكم بودند كه بر فراز تپه‌های طبیعی یا این که مصنوعی می‌ساختند . نارین قلعه میبد یك كهندژ است و از بناهای باستانی خشتی بازمانده در ایران است علی رغم گزندهای زمان هنوز پا برجاست و می‌توان آن را نمادی از نام و نشان تاریخی و فرهنگی استان یزد دانست . پیشینه‌ی دراز نارین قلعه تا آن جاست كه هویتی اسطوره ای یافته است به طوری كه منابع تاریخی سده ی ۸ و۹هجری قمری هم آن را با روایت‌های افسانه ای در آمیخته اند . این دژ كه مردمان میبد آن را «نارنج قلعه» میخوانند , در قبلی به «دژ دالان» سرشناس بوده و پیشینیان آن را یكی از مراكز آغازین قریه نشین در استان یزد دانسته اند .

اطلاعات دیگر درباره نارین قلعه یزد

بخش اساسی و كهن قلعه در بخش بالایی تیم قراردارد . سازه نشان می دهد كه بارها تعمیر شده‌است . به لحاظ می رسد كه بخش‌های زیر خیس را در دوره‌های تازه خیس ساخته اند . در تراس مركزی دژ , اثرها ساخت و سازهای آجری و ساروج هم چشم شده‌است .اجاره سوئیت در تهران یک روزه

دیوار اساسی دژ را روی یك پلان گرد پی افكنده اند كه گرداگرد آن را خندقی پهن فرا می‌گرفته است و بخش بزرگی از آن بر جای است . درگاه اساسی دژ در بلندی دو متری زمین در دیوار بیرونی درنظرگرفته شده بوده است . در و دالان با اهمیت دژ دارنده ساختمان بلند نگهبانی و تأسیسات دفاعی ویژه ای بوده است . نارین قلعه سازه بر گواه‌های جان دار و روایت‌ها دارنده نظام پیچیده‌ی تردد زیرزمینی بوده است .اجاره آپارتمان مبله در تهران

دهانه ی شماری از این راهروها هنوز در جای جای دژ پیداست . مردمان میبد هنوز این قصه را باز میگویند كه از این دژ یك راهرو زیرزمینی تا محل آسیاب سنگ سیاه در باختر روستا بیده در ۳ كیلومتری باختر شهر میبد وجود داشته است . شاخص‌ترین اثر بازمانده از شهرسازی دیر باز در میبد بنای باستانی نارین قلعه است .اجاره خانه روزانه در تهران

این سازه از یك دید بیان کنده بروز تحول بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و ساخت مركزیت سیاسی دیرین ‌در ناحیه می باشد . نارین قلعه دارنده ارزشهای تاریخی و جغرافیایی و معماری و شهرسازی سیاسی و نظامی‌ و مذهبی و اسطوره ایست .اجاره روزانه آپارتمان در تهران

 

اجاره خانه مبله در تهران ( کسب امتیاز )