همه نوشته ها با برچسب

گردنه حیران

گردنه حیران اردبیل

جاده‌های جنگلی زیادی می باشد که وقتی در آن‌ها رانندگی میکنیم از قشنگی‌شان به وجد می آییم، از آنهمه خنکی و هوای خوب و درختان پرپشت و سبزی‌شان. این تصاویر جاده چالوس را برای خیلی‌هایمان تداعی مینماید یا جاده اسالم…

ادامه مطلب
اجاره خانه مبله در تهران ( کسب امتیاز )